نفت در دریاچه سد گتوند

Gotvand Dam in Khuzestan

در خبری آمده است که در سطح دریاچه سد گتوند در استان خوزستان لکه های نفتی تشکیل شده، نفتی که از اعماق زمین و نه از طریق عوامل انشانی وارد این دریاچه شده و تهدیدی است برای شهرهایی که آب شربشان قرار است از این سد تامین شوند، تهدیدی است برای اراضی کشاورزی مه با آب این سد قرار است سیراب شوند و …

مطلب را در اینجا بخوانید: لکه‌های نفتی در مخزن سد گتوند هویدا شد

قابل ذکر است که این سد بدلیل مشکلات ناشی از شوری به عقیده بسیاری از کارشناسان غیر قابل استفاده تشخیص داده شده بود، که در نهایت این لکه های نفتی نیز مزید بر علت شده تا میلیاردها ریال سرمایه به باد رود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eXTReMe Tracker