Currently browsing category

دانش و فن آوری

جستجوگر گوگل به فکر جستجو در فضا

دنیای جالبی شده، مدیران جستجوگر گوگل به فکر جستجو در فضا افتاده اند، در خبرها آمده: لری پيج (Larry Page) از مديران گوگل و اريک اشميت (Eric Schmidt) مديرعامل آن از کسانی هستند که از فکر حفاری سيارک ها برای به دست آوردن فلزات گرانبها و ديگر منابع رو به …

eXTReMe Tracker